NæstvedArkiverne

Afstand: 11.35 Km

 | 30355349 |  arkiv@naestved.dk |  www.naestvedarkiverne.dk/ | 
NæstvedArkivernes læsesal har til huse på Næstved Kommunes administrationsbygning.  

Du kan finde oplysninger om arkivets kommunale arkivalier, arkivalier fra institutioner under de tidligere Vestsjællands og Storstrøms Amter samt arkivalier fra foreninger, virksomheder og private personer.

Opdateret af: VisitSydsjælland-Møn  | info@vism.dk