Ravnstrup Sø Naturreservat

Afstand: 15.11 Km

Ravnstrup Sø er på knap 10 hektar. Søen blev købt at Fugleværnsfonden/ Dansk Ornitologisk Forening i 1983. Det er en typisk østdansk sø: næringsrig og omgivet af tæt rørskov og pilekrat.

Her kan man opleve de fleste af de fuglearter, som lever i skov, krat, moser og søer. I de lyse nætter i maj og juni genlyder reservatet af nattergale og andre sangfugle. Ude i søen yngler bl.a. gråstrubede lappedykkere, ænder og blishøns. Oppe fra fugletårnet har man udsigt over fuglelivet på søen og i rørskoven.

Fugletårn og fugleplancher m.v. Der findes i området også picnicborde.

Se mere om Ravnstrup Sø Naturreservat på fugleværnsfondens hjemmesideOpdateret af: Sydsjælland & Møn  | info@vism.dk
Fotograf: Visit Sydsjælland & Møn