Ridderhuset

Afstand: 11.67 Km

Ridderhuset ligger i Riddergade i Næstved og er et flot bindingsværksbygning der stammer fra renæssancen. Huset er dateres til 1520, hvoraf størstedelen er fra omkring 1600 og har været fredet siden 1918. Huset ligger mellem det røde pakhus og Apostelhuset.

Ridderhuset er et typisk købstadshus i to etager fra Chr. IV's tid. Det er et bindingsværkshus, i to stokværk, der er i tavlerne imellem tømmeret munkesten. Og der er på facaden udskårne og bemalede knægte som gør huset til noget helt særligt. Ridderhuset blev i årene 1884-1885 renoveret, muligvis af arkitekt V. Ahlmann, som også restaurerede Apostelhuset.

I 1800-tallet var der smedje i huset, sidenhen blev det købt af en købmand. I årene 1879-1909 var Næstved Diskontobank ejer af huset. Og der har i årenes løb været forskellige beboere i huset.

Huset kan kun betragtes udefra.Opdateret af: Sydsjælland & Møn  | info@vism.dk
Fotograf: Visit Sydsjælland & Møn Copyright: Destination SydkystDanmark