Rønnebæk Fælled

Afstand: 14.23 Km

Rønnebæk Fælled er et stort nærrekreativt grønt område tæt på Rønnebæksholm og kun med kort afstand til Næstved Centrum. Området bliver domineret af Åsen, der nogle steder hæver sig 40 meter over havet. Åsen er 10 km. lang og derfor Danmarks største af sin slags. Rønnebæk Fælled består hovedsageligt af skov, slettearealer og naturgenoprettede vådområder med vandløb, enge og søer.

Som bilist er der gode muligheder for at parkere tæt ved skovrejsningsområdet, idet der er P-pladser – ved Rønnebæksholm, ved Rønnebæk Kirke og lige før Præstøvej krydser jernbanen samt ved Kiosken ved Åsen og Ny Præstøvej.

Kommer man på cykel eller gåben kan man komme via "Laugstien". Opdateret af: Sydsjælland & Møn  | info@vism.dk
Fotograf: Visit Sydsjælland & Møn